• Opis
  • 191.
Hubert Clerget
1818-1899
Posen-Usine Cergielski

Widok na zakład przemysłowy Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ryt. Navellier & Marie, pochodzacy z ?L?Allemagne Illustrée?, Victor Adolphe Malte-Brun, Paryż, ok. 1885 r.; drzeworyt sztorcowy kolorowany, wym. widoku 15,3 x 23,2 cm

Cena wywoławcza: 200 zł
Hubert Clerget
1818-1899