• Opis
  • 173.
Hubert Clerget
1818-1899
Marienwerder

Widok Kwidzyna, pochodzący z: ?L?Allemagne Illustree?, wyd. Victor Adolphe Malte-Brun, Paryż, 1885 r.; drzeworyt sztorcowy kolorowany, podklejony sztywnym papierem, wym. widoku 15 x 23 cm

Cena wywoławcza: 200 zł
Hubert Clerget
1818-1899