• Opis
  • 172.
Hubert Clerget
1818-1899
Château de Marienwerder

Widok na fragment zamku w Kwidzynie, pochodzący z: ?L?Allemagne Illustree?, wyd. Victor Adolphe Malte-Brun, Paryż, 1885 r.; drzeworyt sztorcowy kolorowany, wym. widoku 14 x 11 cm

Cena wywoławcza: 100 zł
Hubert Clerget
1818-1899