• Opis
  • 18.
Henryk Stażewski
1894 Warszawa ? 1988 tamże
Redukcje, 1976

Kompletna kolekcjonerska teka 4 serigrafii w etui, z tekstem Ryszarda Stanisławskiego
każda z serigrafii o wymiarze: 32 x 32 cm, sygn. p. d. : H. Stażewski 1976 oraz numerowana l. d.: 21/30
Wydawca: Galerie Hoffmann, Friedberg

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 5 500 zł
Henryk Stażewski
1894 Warszawa ? 1988 tamże