• Opis
  • 85.
Henryk Berlewi
1894 Warszawa - 1967 Paryż
Akt, 1922 r.

litografia, papier, 61 x 50 cm
sygn. i dat. na płycie u dołu: H. BERLEWI. 1922.
na odwrocie owalna pieczęć: Etude CHAPELLE PERRIN PROMATIN|VERSAILLES|ATELIER BERLEWI

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Henryk Berlewi
1894 Warszawa - 1967 Paryż