• Opis
  • 154.
Henry Winkles
1801-1860
Danzig

Widok Gdańska według B. Peetersa, 1845 r.
staloryt, wym. widoku 10,5 x 15,7 cm

Cena wywoławcza: 170 zł
Henry Winkles
1801-1860