• Opis
  • 200.
Głowa wotywna ku czci królowej matki Beninu, Benin, II poł. XX w.

metoda wosku traconego, brąz, wys. 55 cm

Cena wywoławcza: 2 000 zł
BEZ AUTORA