• Opis
  • 125.
Fryderyk Antoni Hayder
1905 Przemyśl - 1990 Gliwice
Pejzaż wiejski, 1973 r.

gwasz, papier, 49 x 68 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: F. Hayder 73

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 4 900 zł
Fryderyk Antoni Hayder
1905 Przemyśl - 1990 Gliwice
W latach 1925-1933 studiował na ASP ? malarstwo w pracowni J.Mehoffera i rzeźbę u X.Dunikowskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W 1935 r. zamieszkał w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego większa część jego prac uległa zniszczeniu. W 1945 r. artysta zamieszkał w Gliwicach, a uratowane rysunki i szkicowniki z lat 1926-1944 przekazał Muzeum w Gliwicach, gdzie po wojnie pracował jako kustosz. Od połowy lat 50-tych większą uwagę poświęcił stronie formalnej, malując w konwencji postkubistycznej. Obraz budował za pomocą linearnej siatki grubych konturów, kolor wyważony, rzadko o intensywnym natężeniu kładziony był płasko. Dążył do syntezy, malował dużymi płaszczyznami, upraszczał rysunek