• Opis
  • 151.
Fincke
Danzig

Widok Gdańska według Henninga, 1841 r.
staloryt, wym. widoku 10 x 14,5 cm

Cena wywoławcza: 220 zł
Fincke