• Opis
  • 99.
F. A. Laguillermie (XIX w.). Ramboz (XIX w.)
Siege de Dantzig

Uproszczony plan Gdańska oblężonego przez wojska napoleońskie, pochodzący z dzieła Ch. Monina „Atlas classique et universel”, Paryż 1844 r.
staloryt, wym. planu 12 x 16,8 cm

Cena wywoławcza: 100 zł
F. A. Laguillermie (XIX w.). Ramboz (XIX w.)