• Opis
  • 106.
Erik J. Dahlberg
1625-1703
Situs loci in quo sereniss: Princ. Sueciæ General…

Plan umocnień w okolicy Szpicy Mątowskiej z 1658 r.; rycina pochodząca z dzieła S. Pufendorfa „Histoire du règne de Charles Gustave, roy de Suède…”, wyd. C. Riegel, Norymberga, 1697 r.
miedzioryt kolorowany, 25,3 X 31,7 cm (odcisk płyty)

Cena wywoławcza: 800 zł
Erik J. Dahlberg
1625-1703