• Opis
  • 104.
Erik J. Dahlberg
1625-1703
Delineatio Obsidionis Urbis Stetini in Pomerania a Cesareanis et Confoederatis…

Rycina ukazująca oblężenie Szczecina przez wojska cesarsko - brandenburskie w okresie wojny szwedzko-polskiej w 1659 roku, pochodząca z dzieła S. Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo...”, Norymberga 1696 r.
miedzioryt, wym. płyty 30 x 39 cm; w oprawie

Cena wywoławcza: 550 zł
Erik J. Dahlberg
1625-1703