• Opis
  • 107.
Erik J. Dahlberg
1625-1703
Delineatio Geometrica Arcis et Civitatis Marienburgensis in Borussia…

Plan oblężenia Malborka przez wojska szwedzkie podczas najazdu w l. 1656-1660; rycina pochodząca z dzieła S. Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo…”, Norymberga 1696 r.
miedzioryt, wym. 25,2 x 31,5 cm (odcisk płyty)

Cena wywoławcza: 300 zł
Erik J. Dahlberg
1625-1703