• Opis
  • 152.
Dewizka damska z turkusami

pocz. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 80,03 g, turkusy: 17 szt., owalne, kaboszony; dł. 184 cm

Cena wywoławcza: 10 000 zł
BEZ AUTORA