• Opis
  • 160.
Schulin
Der Stockthurm in Danzig

Wieża Więzienna w Gdańsku według A. G. Vickersa, 1841 r.
staloryt, wym. widoku 15,5 x 9,5 cm

Cena wywoławcza: 120 zł
Schulin