• Opis
  • 150.
Droesse
Danzig

Panorama Gdańska pochodząca z „Neue Bildergallerie für die Jugend”, 1831 r.
litografia, wym. 12,5 x 17 cm

Cena wywoławcza: 250 zł
Droesse