• Opis
  • 65.
Cukiernica

Paryż, złotnik Fils Fray (czynny w l. 1875–1891)
srebro odlewane, cyzelowane, m. 698 g., wys. 17 cm, śred. wylewu 9,5 cm; znaki złotnicze: francuski znak państwowy z głową Minerwy i cyfrą 1 oraz znak wytwórcy; stan zachowania bardzo dobry

Cena wywoławcza: 5 000 zł
BEZ AUTORA