• Opis
  • 83.
Chaim Goldberg
1917 Kazimierz Dolny - 2004 Boca Raton
Nauka w chederze

miedzioryt, papier, 42 × 28,5 cm (odcisk płyty), 45 × 30 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: ChaimGoldberg oraz sygn. poniżej ołówkiem p. d.: Chaim Goldberg,
l. d.: 69/200

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 300 - 1 700 zł
Cena wywoławcza: 700 zł
Chaim Goldberg
1917 Kazimierz Dolny - 2004 Boca Raton