• Opis
  • 104.
Chaim Goldberg
1917 Kazimierz Dolny - 2004 Boca Raton
Dzień cyrkowy, 1993 r.

olej, płótno, 101,7 × 152,8 cm
sygn. i dat. p. d.: Chaim Goldberg 93
Wystawiany i reprodukowany:
Chaim Goldberg, powrót do Kazimierza nad Wisłą, Kazimierz Dolny 2013, s. 90 (il.)
Chaim Goldberg, My Shtetl Kazimierz-Dolny, 2009, s. 33 (il.)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 40 000 - 60 000 zł
Cena wywoławcza: 19 000 zł
Chaim Goldberg
1917 Kazimierz Dolny - 2004 Boca Raton