• Opis
  • 153.
Broszka, Gdańsk, po 1986 r.

srebo, pr. 0,925, kamień księżycowy, m. 5,33 g

Cena wywoławcza: 150 zł
BEZ AUTORA