• Opis
  • 88.
Bronisław Chromy
1925 Leńcze - 2017 Kraków
Zestaw 4 medali

1) kolisty, av.: pośrodku postać Władysława Sikorskiego, nad głową ażurowy orzeł, wzdłuż dolnej krawędzi napis: WŁADYSŁAW SIKORSKI 1881-1943, rv.: zarys krypty na Wawelu z sarkofagiem, wzdłuż dolnej krawędzi napis: ZŁOŻENIE PROCHÓW NA WAWELU, brąz odlew, patyna, śr. 9,3 / 9,7 cm, gr. 1 cm, sygn. na av.: B.CHROMY
2) kolisty, av.: pośrodku dłonie (cytat ze Stworzenia Adama Michała Anioła), rv. napis : AKADE/MIA SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA JANA MATEJKI W KRA/KOWIE, brąz odlew, patyna, śr.9,8 c

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Bronisław Chromy
1925 Leńcze - 2017 Kraków