• Opis
  • 44.
Barbara Porczyńska
Zobojętnienie, 2012

olej, płótno, 110,5 x 65 cm, sygn. na odwrocie

Cena wywoławcza: 500 zł
Barbara Porczyńska