• Opis
  • 86.
BAGNET POLSKI WZ 28 DO KARABINU MAUSER

dł. bagnetu 384 mm, dł. głowni 252 mm

R ę k o j e ś ć - oprawa stalowa. Gładkie okładziny drewniane, mocowane do trzpienia dwiema śrubami z nakrętkami. W dolnej części okładzin, przy jelcu, otwory odwadniające. Jelec stalowy, krótki, z otworem na lufę w tylnym ramieniu. Głowica z prowadnicą na grzbiecie i okrągłym przyciskiem zatrzasku, blokującym bagnet na karabinie. Na zewnętrznej stronie jelca tłoczony numerator 3495, dalej litera X. G ł o w n i a stalowa, prosta, obustronnie szlifowana w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą jednosiecznego pióra. Sztych symetryczny. Na wewnętrznej nasadzie tłoczony orzeł, pod nim litery WP. Na zewnętrznej stronie litery F.B., poniżej Radom i w owalu D2. P o c h w a stalowa, malowana ciemnooliwkową farbą, z zaczepem do żabki po stronie zewnętrznej. W dolnej części zakończona kulistą gałką.
F.B. Radom – Fabryka Broni Radom

Cena wywoławcza: 700 zł
BEZ AUTORA