• Opis
  • 58.
Bencion (Benn) Rabinowicz
1905 Białystok - 1989 Paryż
Teka Benn, wydawnictwo Louis Hautecoeur, Paryż 1964 r.

Kompletna teka zawiera 14 barwnych litografii; wymiar 24 × 32 cm (kompozycja), 56 × 42,5 cm (wymiar arkusza), każda z prac sygnowana na płycie: Benn

Spis litografii:
1. Kopista w Luwrze
2. Hołd dla Rembrandta
3. Dolne Alpy
4. Brama
5. Przebudzenie
6. Prowansja
7. Arbuz
8. Fiołkowy turban
9. Pont d’Iena
10. Pasiasta
11. Zakręt
12. Biały koń
13. Pont de la Concorde
14. Akt w słońcu
* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 15 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 10 000 zł
Bencion (Benn) Rabinowicz
1905 Białystok - 1989 Paryż