• Opis
  • 12.
Artysta nieokreślony
2 poł. XIX w.
Zesłańcy w drodze na Sybir

olej, płótno, 136,5 x 67 cm
Na odwrocie fragment nalepki przewozowej Syberyjska Żelazna Droga/Bezpośrednie połączenie/Bagaż/Kwit nr…/…

Cena wywoławcza: 9 500 zł
Artysta nieokreślony
2 poł. XIX w.