• Opis
  • 34.
Artysta nieokreślony
Warzywa

drzeworyt barwny, papier, 31,5 x 21 cm

Cena wywoławcza: 150 zł
Artysta nieokreślony