• Opis
  • 31.
Artysta nieokreślony
Ryby

drzeworyt barwny, papier, 31,5 x 21 cm

Cena wywoławcza: 150 zł
Artysta nieokreślony