• Opis
  • 32.
Artysta nieokreślony
Owoce

drzeworyt barwny, papier, 31,5 x 21 cm

Cena wywoławcza: 150 zł
Artysta nieokreślony