• Opis
  • 63.
Artysta nieokreślony
Muzykująca, 2 poł. XX wieku

drewno, 37x25 cm, niesygnowana

Estymacja: 4 000 - 5 000 zł
Cena wywoławcza: 3 000 zł
Artysta nieokreślony