• Opis
  • 69.
Antoni Kierpal
1898 Łódź - 1960 tamże
Gdańsk, 1957

akwarela, gwasz, papier, 24 × 34 cm w świetle passe–partout
sygn. i dat. l. d.: An Kierpal 1957 Gdańsk

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Cena wywoławcza: 1 300 zł
Antoni Kierpal
1898 Łódź - 1960 tamże
Swoją edukacje artystyczną rozpoczął w prywatnej szkole u prof.. Nowakowskiej, a następnie w szkole Rysunku i Anatomii u prof.. Andrzejewskiego w Łodzi. W latach 1920-1922 uczył się fresków u prof. Jarczewskiego w Poznaniu, a w latach 1926-1930 u prof.. M.Trębacza. Malował zarówno w technice olejnej jak i akwareli, a także freski (m. in. w łodzkim kościele św. Wojciecha na Chojnach). Jego obrazy to zarówno pejzaże nadmorskie, leśne jak i przedstawienia architektury. Arysta o śmiałym pędzlu, znakomicie odzwierciedlający efekty światocieniowe pozostawił po sobie obrazy, znajdujące się zarówno w kolekcjach prywatnych jak i publicznych.