• Opis
  • 54.
Anna Seifertowa
1907-1980
Ilustracja do książki Marii Kownackiej Kwiatki Małgorzatki-Zajączek

akwarela, gwasz, papier, 24 x 17 cm
sygn. p. d.: A.S oraz ołówkiem l. d.: Kwiatki Małgorzatki

praca zamieszczona na str. 22 wraz z wierszykiem:

Patrzcie jaka śliczna klatka,
w niej króliczek nakrapiany.
Już mu nasza Małgorzatka
daje liści kapuścianych.

Cena wywoławcza: 100 zł
Anna Seifertowa
1907-1980