• Opis
  • 81.
Andrzej Wróblewski
1927 Wilno - 1957 w Tatrach
Autochtonka Mazur

gwasz, akwarela, tusz lawowany, papier, 19 × 11 cm w świetle passe-partout, u dołu napis: autochtonka Mazury
Reprodukowany:
Gwasze, akwarele, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita, [wyd.] Galeria In Spe, Warszawa 2002, nr kat. 29 (il.)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 35 000 - 40 000 zł
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Andrzej Wróblewski
1927 Wilno - 1957 w Tatrach