• Opis
  • 152.
Andrzej S. Kowalski
1930-2004
Roto – pictura, 1996 r.

technika mieszana, papier, 80 × 59 cm
sygn. i dat. p. g.: A.Kowalski 1996
na odwrocie autorski napis: ANDRZEJ S. KOWALSKI/„ROTO-PICTURA” 1996/
TECH. MIESZ. 80 X 59 cm

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 5 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 2 400 zł
Andrzej S. Kowalski
1930-2004