• Opis
  • 30.
Adam Styka
1890 Kielce-1959 Nowy Jork
Strzelec senegalski

olej, płótno, 79 × 63 cm
sygn. p. d.: ADAM/STYKA

Korpus senegalskich strzelców wyborowych został stworzony w 1857 r. przez Louisa Faidherba, gubernatora Zachodniej Afryki Francuskiej, jako siły porządkowe. W formacji tej służyli nie tylko Senegalczycy, ale również rekruci z innych krajów zachodnioafrykańskiego terytorium kolonialnej Francji. Po wybuchu I Wojny Światowej oddziały strzelców senegalskich były przerzucone do Europy, gdzie walczyły na froncie. Ich ilość w 1917 r. szacuje się na 120 tysięcy. Prezentowany na aukcji obraz Strzelec senegalski, o wybitnych walorach malarskich, jest wyjątkowy i nietypowy dla twórczości Styki. Przedstawia żołnierza w gęstym lesie, zapewne we Francji, wypatrującego wroga. Adam Styka brał udział w I Wojnie Światowej, walczył m. in. pod Verdun i wtedy zapewne zetknął się z oddziałami wyborowych strzelców senegalskich, które były zaangażowane w walkach.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 60 000 - 70 000 zł
Cena wywoławcza: 44 000 zł
Adam Styka
1890 Kielce-1959 Nowy Jork