• Opis
  • 59.
Adam Styka
1890 Kielce-1959 Nowy Jork
Rozsypane perły (Les Perles Éparpillées), wyd. Paryż, M.Chuilliat, 10 lutego 1923 r.

Wacyf Boutros-Ghali (1878–1958)
Książka z 15 fotograwiurami autorstwa Adama Styki, każda sygnowana na kamieniu, przekładane bibułką japońską z drukowanym tytułem wym. ok. 13,3–13,8 × 16,2–16,8 cm
(wymiar kompozycji), papier czerpany egzemplarz numerowany 104/500

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 3 000 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 1 500 zł
Adam Styka
1890 Kielce-1959 Nowy Jork